MERW DANIŞMANLIK

Merw Danışmanlık firmasy 2015-nji ýyldan bäri Türkiýäniň Stambul şäherinde daşary ýurtly raýatlara  ýaşaýyş rugsatnamasy ,  saglyk ätiýaçnamasy ,turizm , giriş-çykyş we okuw ugurlary boýunça hyzmat berýär. Firmamyzyň esasy maksady bize ýüz tutan müşderilerimiziň meselelerine oňyn we amatly çözgütler hödürlemek we ýerine ýetirmekdir.

Biziň Hyzmatlarymyz