GOŞMAÇA HYZMATLAR

Türkiýäniň çäginde ýerleşýän hususy we döwlet uniwersitetlerinde bilim almak isleýän daşary ýurtly raýatlara gerekli bolan hyzmatlary ýerine ýetirýäris. Bu barada giňişleýin maglumat alma üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýäris.

Dubaý Wizasy

Rossiýa Wizasy

Ukraýyna Wizasy

Polşa wizasy

Polşada iş mümkinçiligi

Türkiýede iş mümkinçiligi

Rumynýada iş mümkinçiligi

Häzirki wagtda 2020-nji ýylyň mart aýyndan soňra gaçgak galan  Türkmenistanly raýatlara  Türkiýäniň GÖÇ  edarasy tarapyndan giriş-çykyş ýeňilligi ýola goýuldy. Biziň firmamyz hem bu ýeňillikden peýdalanmak isleýän ildeşlerimize öz hyzmatlaryny hödürleýär.

Hyzmatlarymyz :

  • Bilet
  • Wiza
  • Baran ýurdynda garşylanma
  • Galjak ýer
  • Saglyk ätiýaçnamasy
  • PCR saglyk testi

 

Dubaý Giriş-Çykyş

Ukraýyna Giriş-Çykyş