OKUW HYZMATY

Türkiýäniň çäginde ýerleşýän hususy we döwlet uniwersitetlerinde bilim almak isleýän daşary ýurtly raýatlara gerekli bolan hyzmatlary ýerine ýetirýäris. Bu barada giňişleýin maglumat alma üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy maslahat berýäris.

Berýän Hyzmatlarymyz:

  • Türkiýede hususy uniwersitetler.
  • Türkiýede döwlet uniwersitetler.
  • Daşary ýurt okuwlary.